Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Τοποθέτηση Μαρίας Τριανταφύλλου στην Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς για τα ζητήματα της Ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη,την Ίμβρο και την Τένεδο