Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Δευτερολογία για την ολοκλήρωση του νομοθετικού μέρους του κλεισίματος της τρίτης αξιολόγησης.

Συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».