Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Ερώτηση στο κοινοβούλιο για την Άρδευση και ύδρευση των περιοχών Βάλτου - Ξηρόμερου


30-10-2013
Δελτίο τύπου
Ερώτηση στο κοινοβούλιο για την Άρδευση και ύδρευση των περιοχών Βάλτου - Ξηρόμερου και την κατάσταση στην κοινότητα Κεχρινιάς κατέθεσε η κ. Τριανταφύλλου.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας αναφέρει πως, μέχρι σήμερα, οι περιοχές αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές και υδρευτικές τους ανάγκες κυρίως με γεωτρήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια στιγμή που το επίπεδο των βροχοπτώσεων στο νομό είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, η καθυστέρηση υλοποίησης έργων, όπως το φράγμα των Αχυρών και η διώρυγα Αχελώου- Αμφιλοχίας , συμπληρώνουν την εικόνα ενός νομού που έχει περίσσια νερών αλλά που αυτά φτάνουν, αν φτάνουν, στα χωράφια των παραγωγών με υψηλό κόστος.

Η κ. Τριανταφύλλου σημειώνει ότι η συντήρηση έργων και υποδομών αρδευτικού χαρακτήρα που στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή αλλά και η αποπεράτωση νέων έργων που μπορεί να βοηθήσουν στην παραπέρα ανάπτυξη, φαίνεται να μην μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης του ΔΝΤ και της Τρόικα.
Τέλος, τονίζει πως κατασκευές αρδευτικών έργων (φραγμάτων και διωρύγων) στο νομό φαίνεται να «μπλοκάρουν» , τη στιγμή που φαραωνικές κατασκευές για την εκτροπή του Αχελώου βρίσκονται στην ατζέντα της κυβέρνησης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
Ερώτηση
Προς τους κ.κ. υπουργούς:
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
-Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας 


Θέμα: Άρδευση και ύδρευση των περιοχών Βάλτου - Ξηρόμερου. Η κατάσταση στην κοινότητα Κεχρινιάς.
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας και χαρακτηρίζεται ως αγροτικός. Την ίδια στιγμή που η αγροτική παραγωγή είναι το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομικής δραστηριότητας του νομού, δεν είναι πλέον λίγοι εκείνοι, που διαπιστώνουν το σταμάτημα της ανάπτυξης εγγειοβελτιωτικών έργων αλλά και την εγκατάλειψη από την πλευρά της πολιτείας των ήδη υφιστάμενων δομών.
Έτσι εκτός από το εχθρικό οικονομικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της περιοχής, αντιμετωπίζουν και ένα επιπλέον πρόβλημα, αυτό της έλλειψης ενός αξιόπιστου αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου ικανού να καλύψει τις ανάγκες τουλάχιστον των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Οι περιοχές του Ξηρόμερου και του Βάλτου είναι περιοχές, που ενώ το επίπεδο των βροχοπτώσεων στην περιοχή Αιτωλοακαρνανίας είναι από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης ύπαρξης υδροπερατών πετρωμάτων στο γεωλογικό τους υπόβαθρο οι περιοχές αυτές έχουν χαμηλή ικανότητα συγκράτησης υδάτων.
Μέχρι σήμερα οι περιοχές αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές και υδρευτικές τους ανάγκες κυρίως με ιδιωτικές γεωτρήσεις ύστερα από την σχετική αδειοδότησή τους από τους αρμόδιους φορείς.
Τα έργα του φράγματος των Αχυρών αλλά και της διώρυγας Αχελώου Αμφιλοχίας έχουν καθυστερήσει χαρακτηριστικά στην εκτέλεσή τους, τη στιγμή, που η χώρα βρίσκεται σε οικονομική κρίση και η διέξοδος μας από αυτή προϋποθέτει πέρα από την αλλαγή πολιτικής στόχευσης και δυνατό πρωτογενή τομέα.
Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα από την ευρύτερη περιοχή της Αμφιλοχίας, για να αντιληφθούμε πως αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα από την πλευρά των κυβερνήσεων το πρόβλημα της άρδευσης και ύδρευσης και πώς το βιώνουν οι ντόπιοι.
Στην ευρύτερη περιοχή του βάλτου όπως είναι γνωστό δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι με ιδιαίτερα μεγάλη παράγωγη σε βιολογικά προϊόντα και όχι μόνο (209.851 αιγοπρόβατα και 8.080 βοοειδή στο Δήμο Αμφιλοχίας).
Αξίζει να σημειωθεί το παράδειγμα της κοινότητας Κεχρινιάς. Εκεί η παροχή πόσιμου νερού δεν είναι τέτοια, που να καλύπτει ποιοτικά τις ανάγκες των κατοίκων, αναγκάζοντάς έτσι, όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα, να προσφεύγουν σε παραγγελίες πόσιμου νερού από ιδιωτικές εταιρίες εμφιαλωμένου νερού, αυξάνοντας έτσι τον οικογενειακό προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Όσοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν, καλύπτουν τις ανάγκες τους από το παρεχόμενο νερό του υδρευτικού δικτύου νερό, που κατά κοινή ομολογία των κατοίκων προκαλεί δυσφορία κατά την πόση αλλά και αποφεύγεται για χρήση στην προσωπική υγιεινή και τον καθαρισμό οικιακού εξοπλισμού. (ποτήρια πιάτα κλπ . αφού αφήνει εμφανή υπολείμματα αλάτων στα σκεύη).
Μέχρι σήμερα γεωτρήσεις που γίνονταν στην κοινότητα της Κεχρινίας και στην ευρύτερη περιοχή δεν ήταν δυνατό να καλύψουν τις ανάγκες της αυξανόμενης κτηνοτροφικής παραγωγής, αφού με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης στέρευαν όχι μόνο λόγο της χρήσης αλλά και των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. (μεγάλη υδροπερατότητα και αδυναμία συγκράτησης υπόγειων υδάτων).
Το γεγονός αυτό δημιουργούσε πέραν των άλλων και προβλήματα ανταγωνισμών μεταξύ των ντόπιων για την εκμετάλλευση των υφιστάμενων γεωτρήσεων.
Είναι επίσης γεγονός, ότι έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια το έργο της κατασκευής της διώρυγας Αχελώου Αμφιλοχίας με το οποίο αναμένονταν να δοθεί με μόνιμο τρόπο λύση στην κάλυψη των αναγκών των ευρύτερων περιοχών Αμφιλοχίας Βάλτου το οποίο, από όσο γνωρίζουμε, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και τίθεται επί αμφιβόλω η τελική ημερομηνία αποπεράτωσής του, όπως προκύπτει από απάντηση που μας δόθηκε σε σχετική ερώτηση μας (α.π. 7504) αλλά και από την ίδια την εμπειρία της πρακτικής-πολιτικής που ακολουθεί για το συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες.
Επειδή η συντήρηση έργων και υποδομών αρδευτικού χαρακτήρα που στηρίζουν την πρωτογενή παραγωγή αλλά και η αποπεράτωση νέων έργων που μπορεί να βοηθήσουν στην παραπέρα ανάπτυξη, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τις παραγωγικές δυνατότητες περιοχών που μέχρι σήμερα αρδεύονταν με γεωτρήσεις, φαίνεται να μην μπαίνουν σε άμεση προτεραιότητα στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης αλλά και του ΔΝΤ και της Τρόικα.
Επειδή η οικονομική διέξοδος της χώρας από την κρίση προϋποθέτει την στήριξη και ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα
Επειδή οι κατασκευές αρδευτικών έργων (φραγμάτων και διωρύγων) φαίνεται να «μπλοκάρουν» τη στιγμή που φαραωνικές κατασκευές για την εκτροπή του Αχελώου βρίσκονται στην ατζέντα της κυβέρνησης γεγονός που φαίνεται και από το πώς προχωρούν οι χρηματοδοτήσεις τους αλλά και τη παράκαμψη αποφάσεων του ΣΤΕ

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Σε ποια λειτουργική κατάσταση βρίσκεται το σύνολο του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και πώς προτίθεστε να στηρίξετε οικονομικά την συντήρηση και ανάπτυξή του.
 2. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της άμεσης αποπεράτωσης των έργων άρδευσης και ύδρευσης στην περιοχή Ξηρομέρου, Βάλτου του νομού Αιτωλοακαρνανίας;
 3. Για την άμεση, προσωρινή έστω, κάλυψη της ανάγκης άρδευσης και ύδρευσης της κοινότητας Κεχρινιάς έχει εκδοθεί άδεια εκτέλεσης έργου γεώτρησης; Αν ναι με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για την εκτέλεσή της;
 4. Θεωρείται πρώτης προτεραιότητας η εκτέλεση έργων για την θωράκιση της παραγωγικής δυνατότητας του νομού απέναντι στις συνθήκες οικονομικής κρίσης;
 5. Από ποιους άλλους οικονομικούς πόρους προτίθεστε να στηρίξετε την αποπεράτωση των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων μιας και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει περικοπεί σημαντικά;


Η ερωτώσα βουλευτής
Τριανταφύλλου Μαρία
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Θα λυθούν, επιτέλους, τα προβλήματα σίτισης των φοιτητών των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου

24/10/2013


Δελτίο τύπου.
Για το πρόβλημα σίτισης των φοιτητών, των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου ρωτούν η Μαρία Τριανταφύλλου και ο Γιώργος Βαρεμένος. Οι δύο βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν πως από τις αρχές Σεπτέμβρη έχει σταματήσει η λειτουργία της φοιτητικής λέσχης προκαλώντας αναστάτωση στους φοιτητές οι οποίοι κινητοποιούνται διεκδικώντας την επαναλειτουργία της.
Η ερώτηση αναλυτικά:Ερώτηση και Α.Κ.Ε (Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων)

Προς: τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων


Θέμα: Θα λυθούν, επιτέλους, τα προβλήματα σίτισης των φοιτητών των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου.

Την Τρίτη 22/10/2013 φοιτητικοί σύλλογοι των ΔΕΑΠΤ και ΔΠΦΠ προχώρησαν σε κινητοποίηση ζητώντας το αυτονόητο, την κανονική λειτουργία της φοιτητικής λέσχης ώστε να σιτίζονται οι φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων του Αγρινίου. Δεν είναι λίγος καιρός, που η ανάδοχη εταιρία, η οποία έχει αναλάβει το έργο της σίτισης των φοιτητών, σταμάτησε να παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους φοιτητές.
Έτσι από τις αρχές Σεπτέμβρη έχει σταματήσει η λειτουργία της φοιτητικής λέσχης, προκαλώντας αναστάτωση στην φοιτητική κοινότητα που μέσω εξεταστικής περιόδου και έναρξης νέου ακαδημαϊκού έτους, βρέθηκε μπροστά και στο πρόβλημα της έλλειψης δωρεάν σίτισης.

Επειδή η δωρεάν σίτιση είναι δικαίωμα των φοιτητών.
Επειδή οι φοιτητές και οι γονείς τους πρέπει να γνωρίζουν για ποιο λόγο δεν παρέχονται οι υπηρεσίες προς τους φοιτητές.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:
 1. Για ποιους λόγους έχει σταματήσει η κανονική λειτουργία της λέσχης και κατά συνέπεια η σίτιση των φοιτητών στο Αγρίνιο;
 2. Σε ποια άμεσα μέτρα προτίθεστε να προβείτε ώστε να επαναλειτουργήσει η λέσχη και να διευθετηθεί το ζήτημα της σίτισης των φοιτητών;
 3. Έχει δημοπρατηθεί, με μειοδοτικό διαγωνισμό, η ανάθεση του έργου της σίτισης των φοιτητών των τμημάτων του Αγρινίου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σε κάποια εταιρία; Αν ναι, έχει ορισθεί επιτροπή ελέγχου για την διεκπεραίωση του έργου της σίτισης των φοιτητών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον διαγωνισμό;
 4. Έχει το υπουργείο φροντίσει να γίνουν οι απαραίτητες πληρωμές της αναδόχου εταιρίας σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα που απορρέουν από τη σύμβαση ανάθεσης του έργου της σίτισης;

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων
Παρακαλούμε να μας καταθέσετε, αν υπάρχουν, όποια σχετικά έγγραφα αφορούν στις ερωτήσεις 3 και 4.


Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαρία Τριανταφύλλου

Γιώργος Βαρεμένος

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Προβλήματα στη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

19/10/13
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τα προβλήματα στη μεταφορά των μαθητών καταθέτουν από κοινού ερώτηση οι Βουλευτίνες ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου και η Σταμπουλή Αφροδίτη αναφερόμενες στην ΚΥΑ που υπέγραψαν οι τέσσερις συνερωτώμενοι υπουργοί. Η εν λόγω απόφαση μειώνει τη χρηματοδότηση των μεταφορών μαθητών κατά 60% και επιπλέον επιφέρει μεταβολές στον προσδιορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων πέραν των οποίων οι μαθητές/-τριες δικαιούνται μεταφορά με ειδικά μαθητικά δελτία και των αποστάσεων μεταξύ των οποίων δικαιούνται μεταφορά με δημόσια σύμβαση.
Οι βουλευτίνες αναδεικνύοντας το μείζων ζήτημα των όρων πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία ως συνταγματική επιταγή και απαραβίαστο δικαίωμα καθώς και το γεγονός ότι πολλές οικογένειες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις επιπλέον επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το συγκεκριμένο μέτρο, θέτουν παράλληλα την ανάγκη ασφάλειας στις μετακινήσεις μαθητών και μαθητριών. Καλούν, δε, τους αρμόδιους υπουργούς να καταργήσουν την ανωτέρω ΚΥΑ με τις δυσμενέστερες για τους μαθητές/-τριες ρυθμίσεις και να λάβουν μέτρα ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή και ασφαλής μεταφορά των μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση και ΑΚΕ

Τους Κ. Υπουργούς
-Εσωτερικών
-Οικονομικών
-Υποδομών, μεταφορών και δικτύων
-Παιδείας και θρησκευμάτων


Θέμα: «Προβλήματα στη μεταφορά μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης »
Ένα μήνα μετά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς (11/9/2013) και ενώ τα προβλήματα μεταφοράς των μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία είναι γνωστά τουλάχιστον την τελευταία τετραετία, θα έπρεπε ήδη να έχουν επιλυθεί, αντίθετα έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις.
Με την ΚΥΑ 24001/11-06-2013 των υπουργών οικονομικών- εσωτερικών- ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών και δικτύων -παιδείας και θρησκευμάτων, πολιτισμού και αθλητισμού «περί μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» αποφασίστηκε η μείωση της χρηματοδότησης κατά 60% σε σχέση με τη χρηματοδότηση του προηγούμενου έτους δηλαδή από 140.000.000€ σε 55.000.000.
Με την ανωτέρω ΚΥΑ επίσης έχουν επέλθει μεταβολές στον προσδιορισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων πέραν των οποίων οι μαθητές/-τριες δικαιούνται μεταφορά με ειδικά μαθητικά δελτία και των αποστάσεων μεταξύ των οποίων δικαιούνται μεταφορά με δημόσια σύμβαση. Επιπλέον για να βεβαιωθούν οι δικαιούχοι μαθητές/-τριες απαιτήθηκε ο χιλιομετρικός προσδιορισμός, με προσέγγιση τουλάχιστον του πρώτου δεκαδικού στοιχείου, της απόστασης της κατοικίας τους από το σχολείο. Αυτό είχε ως συνέπεια να εμπλακούν εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι Δήμων και Περιφερειών σε μια πολυήμερη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των δικαιούχων, να καθυστερήσει σημαντικά η υπογραφή των νέων συμβάσεων ή των ανανεώσεων και να αποκλειστεί από τη δωρεάν μεταφορά ένας μεγάλος αριθμός μαθητών/-τριών είτε επειδή η απόσταση της κατοικίας τους υπολείπεται του ορίου κατά λίγες εκατοντάδες μέτρα , είτε επειδή υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα, κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά σε μαθητές μουσικών σχολείων και ΕΠΑΛ. Επίσης δε λήφθηκε υπ’ όψιν η δυσχέρεια μετακίνησης των μαθητών/-τριών των μουσικών σχολείων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και για μικρές αποστάσεις, εξ αιτίας του επιμηκυμένου ωραρίου και της καθημερινής μεταφοράς μουσικών οργάνων.
Ακόμη προβλέπεται έως και 90λεπτη αναμονή μαθητών μέχρι το δρομολόγιο της επανόδου, χωρίς καμία επίβλεψη εκπαιδευτικού ή άλλου αρμόδιου ενήλικα, ύστερα μάλιστα από την κατάργηση των σχολικών φυλάκων. Η κατάσταση αυτή, η οποία αφορά μαθητές/-τριες προσχολικής ηλικίας και μικρών τάξεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια παιδιών των συγκεκριμένων ηλικιών, στις οποίες δεν έχει γίνει ακόμη πλήρης προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Επιπλέον δεν έχει αντιμετωπισθεί το θέμα της μεταφοράς των μαθητών-τριών των ολοήμερων σχολείων.
Σε ό,τι αφορά μαθητές/-τριες ΑμΕΑ, οι ελλείψεις σε συνοδούς και η στέρηση πόρων για την κίνηση οχημάτων ειδικών δυνατοτήτων, πχ μεταφοράς με αναπηρικό αμαξίδιο, έχει καταστήσει ανέφικτη τη μετάβαση στο σχολείο για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά.
Αποτέλεσμα της εφαρμογής της νέας ΚΥΑ είναι είτε η δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση πολλών γονέων, είτε η ανασφαλής μετάβαση των παιδιών στο σχολείο με οποιοδήποτε μέσο ακόμα και πεζή, είτε ακόμη και η διακοπή της φοίτησης. Ενδεικτικό των διαστάσεων του προβλήματος είναι οι διαμαρτυρίες που φτάνουν από όλη τη χώρα από μαθητές/-τριες, συλλόγους εκπαιδευτικών και γονέων και Δημάρχους, ιδιαίτερα από Περιφερειακές Ενότητες με Δήμους που έχουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και έχουν προηγηθεί συγχωνεύσεις σχολείων.
Επειδή η επί ίσοις όροις πρόσβαση στη δημόσια και δωρεάν παιδεία αποτελεί συνταγματική επιταγή και απαραβίαστο δικαίωμα σε όλο τον αναπτυγμένο και δημοκρατικό κόσμο και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή η κατάφωρη παραβίασή του με στόχο την ικανοποίηση της μνημονιακής απαίτησης για περικοπή δαπανών.
Επειδή είναι απαράδεκτο να στερούνται τη δυνατότητα μεταφοράς στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μαθητές που οι οικογένειές τους δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να καλύψουν το καθημερινό κόστος μεταφοράς των παιδιών τους, συχνά για μεγάλες αποστάσεις.
Επειδή τίθεται θέμα ασφάλειας των μαθητών που έχουν μείνει «εκτός» του συστήματος μεταφορών από και προς τα σχολεία τους διότι αναγκάζονται να μετακινούνται με κάθε μέσο (αυτοκίνητα συγγενών, αστική συγκοινωνία, αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, αλλά και με τα πόδια).
Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
 1. Σε ποιές ενέργειες θα προβούν ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή και ασφαλής μεταφορά των μαθητών/-τριών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
 2. Προτίθενται να καταργήσουν την ανωτέρω ΚΥΑ με τις δυσμενέστερες για τους μαθητές/-τριες ρυθμίσεις και να επαναφέρουν τις δαπάνες σε ποσά που θα καλύπτουν τις μεταφορές όλων των μαθητών/-τριών τουλάχιστον με τους όρους που ίσχυαν τις προηγούμενα έτη;


Οι ερωτώντες βουλευτές -τριες


Αφροδίτη Σταμπουλή
Μαρία ΤριανταφύλλουΠαρακαλείται ο Κος Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων να καταθέσει στο Σώμα:

Τον αριθμό των μαθητών ανά Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχει τη δυνατότητα φοίτησης λόγω αδυναμίας μεταφοράς από και προς τις σχολικές μονάδες;

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ - Ακτίου - Βόνιτσας για τις πολιτική κατάσταση

Οργάνωση Μελών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Τηλ. Επικ.:  6974113482
19/10/2013

Δελτίο Τύπου
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Ακτίου Βόνιτσας με θέμα την πολιτική κατάσταση και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο της χώρας από τη κρίση.
Ο βουλευτής Β΄ Αθήνας και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ  Ευκλείδης Τσακαλώτος, εισηγήθηκε την πολιτική πρόταση  του κόμματος, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος   στην ανάλυση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος και στην τακτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί από την κυβέρνηση της αριστεράς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και οι Βουλευτές του νομού μας  Μαρία Τρινταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος.
Αρκετές ήταν ερωτήσεις  από τους παραβρισκόμενους στις οποίες απάντησαν οι  τρεις βουλευτές.
Την συζήτηση συντόνισε ο  κ. Κορδώνης Ανδρέας ο οποίος και έκλεισε την εκδήλωση ευχαριστώντας  για την παρουσία τους, φίλους και  μέλη του κόμματος και ιδιαιτέρα όσους ταξίδεψαν  από τις γύρω περιοχές όπως  Κατούνα, Πάλαιρο.
Το γραφείο τύπου.


Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

«Τι μέλλει γενέσθαι» σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης;

Δελτίο τύπου

Απομένουν ελάχιστες μέρες για να ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και το οικονομικό επιτελείο δεν έχει αποφασίσει τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος θέρμανσης – σε πόσους θα δοθεί , σε ποιους και με ποιο τρόπο.
Μετά την περσινή αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) τον Οκτώβριο του 2012 η τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυριολεκτικά εκτινάχτηκε κάνοντας αδύνατη την πρόσβαση στο αγαθό της θέρμανσης για χιλιάδες πολίτες.
Η αιτιολογία της κυβέρνησης για την αύξηση του ΕΦΚ ήταν η πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, κάτι που φυσικά δεν επετεύχθη, αφού για την αντιμετώπιση του δε χρειάζονται φορομπηχτικά μέτρα «εξόντωσης» των πολιτών αλλά πολιτική βούληση.
Στην πραγματικότητα το μέτρο ήταν εισπρακτικό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν οι αναμενόμενες εισπράξεις, γιατί η κατανάλωση έπεσε δραματικά.
Ενδεικτικά, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου, κατά περίπου 40%, επέφερε μείωση της κατανάλωσης του κατά 70% περίπου. Αναμένεται δε, ότι το 2013 η κατανάλωση θα είναι χαμηλότερη από 1 εκατ. τόνους, ενώ , πριν το 2010 ήταν περίπου 4 εκατ. τόνοι.
Επιπλέον τα έσοδα που χάθηκαν από τον προϋπολογισμό λόγω της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης ήταν άνω των 237 εκατ. Ευρώ. Συνολικά το διάστημα Δεκεμβρίου 2012 – Ιουλίου 2013 η κυβέρνηση χορήγησε για επίδομα θέρμανσης 82 εκατ. Η καθαρή αύξηση των κρατικών εσόδων ήταν μόλις 102 εκατ. Ευρώ. Ωστόσο η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκε κατά 68,7% δηλ 257,39 εκατ. Ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και τα 82 εκατ. Ευρώ που διατέθηκαν ως επίδομα θέρμανσης. Αθροιστικά δημιουργήθηκε μια «τρύπα» ύψους 340 εκατ. Ευρώ περίπου, από τα οποία, αφαιρώντας τα 102 εκάτ. Ευρώ της αύξησης στα έσοδα λόγω ΕΦΚ, προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα από το πετρέλαιο θέρμανσης μειώθηκαν κατά 237εκατ. Ευρώ.
Η ενάργεια αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης, είναι δημόσιο αγαθό.
Η σύνθεση της πρόσβασης αυτής με τη φορολογία ( είτε πρόκειται για θέρμανση, είτε για ηλεκτρικό ρεύμα είτε οτιδήποτε άλλο) ξαναγυρίζει το ρολόι της ιστορίας στο μεσαίωνα και στερεί από τους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.
Το περσινό χειμώνα χιλιάδες πολίτες ακόμα και στις πιο κρύες περιοχές μείωσαν δραματικά ή και σταμάτησαν την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης.
Το περσινό χειμώνα θρηνήσαμε και θύματα λόγω της χρήσης ακατάλληλων και επικινδύνων μέσων θέρμανσης, που χρησιμοποιήθηκαν στην απέλπιδα προσπάθεια να ζεσταθούν.
Τον περσινό χειμώνα υπήρξε ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή και λόγω της αύξησης της λαθραίας υλοτόμησης και της ατμοσφαιρικής μόλυνσης στα αστικά κέντρα –φαινόμενο αιθαλομίχλης- από το κάψιμο οποιουδήποτε υλικού για να αντιμετωπιστεί το ψύχος.
Και κατά τον φετινό χειμώνα τα συγκεκριμένα προβλήματα θα οξυνθούν ( εντεινόμενη οικονομική κρίση και πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, απολύσεις, αύξηση ανεργία, σταδιακή κατάργηση όλων των δομών κοινωνικού χαρακτήρα).
Ως ΣΥΡΙΖΑ προτείναμε με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σ/Ν «ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις» την άμεση ακύρωση της εξίσωσης των ειδικών φόρων στα πετρέλαια θέρμανσης και κίνησης και την επιστροφή-ως πρώτο βήμα στα πλαίσια της συνολικότερης εξέτασης του θέματος με σκοπό κανένα νοικοκυριό να μην στερείται το αγαθό της θέρμανσης αλλά και με γνώμονα την αύξηση των δημοσίων εσόδων – στο καθεστώς που ίσχυε τον Μάρτιο του 2011. Συγκεκριμένα τη μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στο επίπεδο του Μαρτίου του 2011 , δηλ στα 0,21 Ευρώ στα 1.000 λίτρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί στα 0.90Ευρώ περίπου το λίτρο από το 1.30 Ευρώ που είναι σήμερα.
Παγία θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι «το πετρέλαιο θέρμανσης είναι είδος πρώτης ανάγκης και επιβίωσης και επομένως δε θα έπρεπε να επιβαρύνεται με κανένα φόρο(ειδικό φόρο ,ΦΠΑ). Συνεπώς επιβάλλεται να υπάρξει κατάργηση όλων των φόρων».
Πάγια θέση για την κυβέρνηση είναι η υποταγή στις νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές. Προϋπόθεση για την υλοποίηση των όποιων σχεδιασμών της και στη συγκεκριμένη περίπτωση για το «τι μέλλει γενέσθαι» σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η έγκριση της Τρόικας.
Της Μαρίας Τριανταφύλλου
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

του ΣΥΡΙΖΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγνοώντας επιδεικτικά το αίτημα του Δήμου Ναυπακτίας να αξιοποιήσει το κτήριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του, το υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, παραχώρησε ήδη το κτήριο στα υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας προκειμένου να στεγαστούν εκεί το Αστυνομικό Τμήμα, το Τμήμα Τροχαίας και ο Λιμενικός Σταθμός της πόλης.
Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα στην ερώτηση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου, στην οποία τόνιζαν ότι η προτεινόμενη από τον Δήμο λύση είναι η πιο ορθολογική και συμφέρουσα, καθώς η δημοτική αρχή ήταν πρόθυμη να αναλάβει τη χρήση του κτηρίου με οποιαδήποτε έννομη σχέση (πώληση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, κλπ), συμμετέχοντας σε κάθε σχετική πλειοδοτική διαδικασία.

Αντιθέτως, η παραχώρηση του κτηρίου στην Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα θα παρατείνει τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών και την οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, που μισθώνει σήμερα κτήρια, συχνά ακατάλληλα, σε διάφορα σημεία της Ναυπάκτου. Θα δημιουργήσει, επιπλέον, πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργικότητα της πόλης, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό πολιτών και οχημάτων στο κέντρο. Και η λειτουργία της πόλης, είναι κατ’ εξοχήν αντικείμενο αρμοδιότητας του Δήμου και όχι του υπουργείου Οικονομικών και της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. 

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Μεταφορά υποδομών ΘΕΚΑ και μετεγγραφή φοιτητών από Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου

Δελτίο τύπου

Για την μεταφορά των υποδομών του ΘΕΚΑ και την μετεγγραφή φοιτητών από το τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου έκανε παρέμβαση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τριανταφύλλου.
Με σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επί τροχάδην και χωρίς κανένα εκπαιδευτικό και επιστημονικό κριτήριο μαζικό κλείσιμο σχολών και τμημάτων ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο Αθηνά.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει ότι για τμήματα του ΤΕΙ Μεσολογγίου (τμήμα Αυτοματισμού και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας), υλοποιείται με τον πλέον ανορθολογικό σχεδιασμό και ενδεχομένως στα όρια του νομίμου η μεταφορά τους με βάση το σχέδιο “Αθηνά”.

Η ερώτηση αναλυτικά:


09/10/2013
Ερώτηση

Προς:
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μεταφορά υποδομών ΘΕΚΑ και μετεγγραφή φοιτητών από Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Το επί τροχάδην και χωρίς κανένα εκπαιδευτικό και επιστημονικό κριτήριο μαζικό κλείσιμο σχολών και τμημάτων (με συγχωνεύσεις και μεταφορές τους), για να υλοποιηθεί το σχέδιο “Αθηνά”, επιφέρει πληθώρα προβλημάτων.
Ενδεικτικά είναι και τα παραδείγματα δύο τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου – του τμήματος Αυτοματισμού και του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας – όπου υλοποιείται με τον πλέον ανορθολογικό σχεδιασμό – και ενδεχομένως και στα όρια του νομίμου – η μεταφορά τους με βάση το σχέδιο “Αθηνά”.
Όσον αφορά στο Τμήμα Αυτοματισμού η τροποποιητική συμπλήρωση του ΠΔ 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α'/5-6-2013 “Συγχώνευση ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας”) αναφέρει: “Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 2, οι φοιτητές του Τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι, εντάσσονται κατ' επιλογή και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πειραιά, ή στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ή στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα, με πράξη του προέδρου του οικείου ΤΕΙ.” Δηλαδή όσοι φοιτούσαν ως τώρα στο τμήμα στο Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου θα εγγράφονται κατ' επιλογή τους στα αντίστοιχα Τμήματα ή του Πειραιά ή της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκίδας;
Η συγκεκριμένη τροποποιητική ρύθμιση έχει οδηγήσει σε σύγχυση το σύνολο των φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος και κυριολεκτικά σε απόγνωση τους γονείς τους, αφού κανείς δε γνωρίζει πού θα εγγραφεί!
Πρέπει να επισημανθεί η παντελής έλλειψη κριτηρίων για τη μεταφορά των φοιτητών. Αν για παράδειγμα το σύνολο των εγγραφομένων φοιτητών επιλέξει να μετεγγραφεί στον Πειραιά ή τη Χαλκίδα ή και τη Θεσσαλονίκη έχουν τις υποδομές τα αντίστοιχα τμήματα να υποδεχθούν τόσους φοιτητές; Επιπλέον, ο εξοπλισμός του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου σε ποιο από τα αντίστοιχα τρία τμήματα (Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική) θα μεταφερθεί; Μήπως θα διαμοιρασθεί και με ποιο κριτήριο και ποιο τρόπο;
Σημειωτέον ότι η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει και απαντήσεις δε δίνονται.
Όσο για τη μεταφορά του τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (ΘΕΚΑ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Αμαλιάδα προκύπτουν πολλά ερωτήματα τόσο για τις υπάρχουσες κτιριακές υποδομές της Αμαλιάδας, που θα υποδεχτούν τον πανάκριβο εξοπλισμό του ΘΕΚΑ όσο και για το κόστος της μεταφοράς.
Συγκεκριμένα, υπήρξαν διαγωνισμοί για δύο έργα που αφορούσαν το πρώτο τη “Διαμόρφωση κτιρίου ΤΕΙ και περιβάλλοντα χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα” προϋπολογισμού 245,983.50 Ευρώ, και παράδοση του έργου μέσα σε ένα μήνα (αριθμός απόφασης 245/2013) και το δεύτερο την “Aποξήλωση – μεταφορά – επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κλπ από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα”, προϋπολογισμού 154,061.50 Ευρώ (αριθμός απόφασης 246/2013).
Για τα δύο παραπάνω έργα αποφασίζει και τα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας. Για το μεν πρώτο προκρίνεται διαγωνισμός που καλούνται ουσιαστικά και μετέχουν τρεις μόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις. Για το δεύτερο προκρίνεται η διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση και η επιλογή βρίσκεται πάλι ανάμεσα στις τρεις προαναφερθείσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε καμιά από τις προηγούμενες διαδικασίες, παρόλο που διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, αφού ο πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας γνώριζε εκ των προτέρων – πριν το άνοιγμα των προσφορών – το αποτέλεσα για τον ανάδοχο των έργων, κάτι που γνωστοποίησε με έγγραφό του (Απ. Πρ. 160676/19-09-2013) τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στα μέλη του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Η αναστάτωση που επιφέρει σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και εν γένει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την κοινωνία το σχέδιο “Αθηνά” είναι μία μόνο αρνητικότατη επίπτωση και φυσικά εν μέσω κρίσης καθόλου αμελητέα. Και τα ελλείμματα και οι ασάφειες τόσο στη συγκρότηση του επιστημονικού αντικειμένου των τμημάτων όσο και σε πιο τεχνικά ζητήματα μεταφοράς σχολών ή μετάταξης υπαλλήλων δεν προκύπτουν ως φυσικό φαινόμενο.
Είναι απόρροια της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης που αγνοώντας τον επιστημονικό λόγο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες επιβάλλει το σχέδιο “Αθηνά”.Και φυσικά στο σχέδιο “Αθηνά”δεν υπάρχει καμία μέριμνα γα μεταβατική περίοδο αλλά και τα αναγκαία κονδύλια που θα εξασφαλίζουν το αναγκαίο προσωπικό και τις υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων.
Τα παραδείγματα των δύο προαναφερθέντων τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου επισφραγίζουν την άποψη πως το σχέδιο “Αθηνά” δεν έλαβε υπόψη του κριτήρια ακαδημαϊκά, επιστημονικά και αναπτυξιακά αλλά πρόκρινε ακόμα μια φορά τη διασπορά Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με κριτήρια πελατειακά και στόχευση τη συρρίκνωση, την αποδιάρθρωση, την υποβάθμιση και εν τέλει την ιδιωτικοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατόπιν τούτων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Υπάρχει εγκύκλιος που θα καθορίζει το που θα πάει ο εξοπλισμός του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου; Αν ναι, με ποιες διαδικασίες θα καθοριστεί η μεταφορά; Αν όχι, πότε θα υπάρξει εγκύκλιος; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου;
 2. Στο Π.Δ 94/2013 αναφέρεται πως οι φοιτητές του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου εγγράφονται με δική τους επιλογή σε ένα από τα τρία αντίστοιχα τμήματα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκίδας. Ποιες αλλαγές – βελτιώσεις έχουν γίνει στις υποδομές των προαναφερόμενων τριών τμημάτων για να υποδεχθούν και ποιον αριθμό φοιτητών το καθένα;
 3. Με ποιο τρόπο θα επιδοτήσετε τη μετακίνηση για τους φοιτητές του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου και εν γένει τους φοιτητές που μετακινούνται σε ολόκληρη τη χώρα;
 4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος ΘΕΚΑ και πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή της;
 5. Ποιος είναι ο ακριβής προϋπολογισμός της μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος ΘΕΚΑ;Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

 1. Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την εγκύκλιο που καθορίζει τις διαδικασίες μεταφοράς του εξοπλισμού του τμήματος Αυτοματισμού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, όπως και τον προϋπολογισμό.
 2. Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις μελέτες των τριών εργοληπτικών εταιρειών για τα έργα “Αποξήλωση – μεταφορά – επανατοποθέτηση εργαστηρίων και θερμοκηπίων κλπ από το ΤΕΙ Μεσολογγίου στο κτίριο του ΤΕΙ Αμαλιάδας και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα” και “Διαμόρφωση κτιρίου ΤΕΙ και περιβάλλοντα χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα την Αμαλιάδα” καθώς και τους προϋπολογισμούς των δύο έργων.

Οι ερωτώσα βουλευτής
Τριανταφύλλου Μαρία


Το γραφείο τύπου

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Το Υπουργείο «έχασε» την προθεσμία για τη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στις ΔΕΥΑ


Μαρία Τριανταφύλλου
Βουλευτής Αιτ/νίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ
Γραφείο: Λ. Δεληγιώργη 1 και πλ. Μπότσαρη
Τηλ: 26310-29266
Φαξ: 2631029266
Mail: m.triantaf@parliament.gr
mtriantaf67@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
02-10-2013Το Υπουργείο «έχασε» την προθεσμία για τη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στις ΔΕΥΑ

Το Φεβρουάριο του 2013, η Γενική Δ/νση Μισθών του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους γνωστοποιείται ότι: «Μετά την ένταξη του προσωπικού των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ του Α’ Μέρους του ν. 3429/2005 στις βαθμολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011, από 1-1-2013 έως και 30-6-2013 είναι ενεργή η εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011.»
Μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς στο αρμόδιο Υπουργείο έπρεπε να εκδοθεί σχετική ΚΥΑ έως και 30-6-2013.
Πολλοί φορείς και οργανώσεις, όπως για παράδειγμα ο ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και ο Φορέας Διαχείρισης Σταθερών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Βόρειας Πεδιάδας ΑΕ ΟΤΑ, έχουν υποβάλει τα αυτονόητα και νομικά κατοχυρωμένα αιτήματά των εργαζομένων προς το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά η εκκρεμότητα με τα επιδόματα τους παραμένει.
Σε απάντηση που έλαβαν σε σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση, που συνυπογράφουν οι δύο βουλευτές του νομού μας Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, γίνεται φανερό ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Ενώ λοιπόν φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι το αίτημα για καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες εργαζομένων όπως εκείνοι στην αποχέτευση (ΔΕΥΑ) και στην αποκομιδή απορριμμάτων είναι δίκαιο εντούτοις κάνουν τα πάντα για να μην εφαρμοστεί.
Για ακόμα μία φορά γίνεται ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου έχει κάνει τις επιλογές της. Δεν την ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι, όπως δεν την ενδιαφέρουν οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι. Έχει επιλέξει την απαρέγκλιτη εφαρμογή των εντολών της τρόικας που οδηγούν την ελληνική κοινωνία στο αδιέξοδο και την εξαθλίωση. Αυτή η κυβέρνηση, μαζί με την Τρόικα και τα μνημόνιά τους, πρέπει να φύγουν το συντομότερο.


02.10.2013

Το Γραφείο Τύπου