Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου για την κατάθεση ερώτησης σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου.Με ερώτησή τους προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, ρωτούν, εάν το Υπουργείο, θα πραγματοποιήσει ενέργειες, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην καθαριότητα και στην έλλειψη αναλώσιμων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της έγκαιρης πρόσληψης ωρομίσθιων καθηγητών και συμβούλων, ώστε να εξασφαλιστεί, η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων με πρόγραμμα εκπαίδευσης που διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκειά του είναι 2 εκπαιδευτικά έτη και μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Με το πρόγραμμα αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή.
Το Σ.Δ.Ε. Αγρινίου λειτουργεί από το 2003 και διανύει φέτος τον δέκατο τρίτο χρόνο της λειτουργίας του. Έχει 3 τμήματα στον Α’ κύκλο με 60 εκπαιδευόμενους και 3 τμήματα στον Β’ κύκλο με 58. Στελεχώθηκε με τον Διευθυντή (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Κ1/131268/31-8-2016 απόφαση απόσπασης), τον Υποδιευθυντή (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Κ1/1871/4-1-2017 απόφαση απόσπασης) και 5 μόνιμους εκπαιδευτικούς (σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. Κ1/191667/10-11-2016 και Κ1/119806/31-8-2016 αποφάσεις αποσπάσεων). Οι ελλείψεις, ωστόσο, σε εκπαιδευτικό προσωπικό των  γραμματισμών έχουν ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα έξης κενά σε διδακτικές ώρες : στην Ελληνική Γλώσσα  3 ώρες, στα Μαθηματικά 12 ώρες, στην Αγγλική Γλώσσα 3 ώρες, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 6 ώρες και στο Project 18 ώρες.

Οι εκπαιδευόμενοι του Σ.Δ.Ε. Αγρινίου, που συμμετείχαν στην πανελλαδική αποχή από τα μαθήματά τους στις 20 και στις 22 Φεβρουαρίου, ζήτησαν με ανακοίνωσή τους να αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν άμεσα οι εμφανείς ελλείψεις στην καθαριότητα των χώρων και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, όπως και η καθυστέρηση στην μη έγκαιρη πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών και συμβούλων, καθώς οι σχετικές προκηρύξεις ανακοινώθηκαν μόλις στα μέσα του προηγούμενου μήνα.
Επειδή, οι μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μαθητές δεύτερης κατηγορίας,
Επειδή, η κοινωνική προσφορά του Σ.Δ.Ε. Αγρινίου είναι έντονη στην ευρύτερη περιοχή της πόλης,
Επειδή, η στελέχωση της σχολικής μονάδας με τον αναγκαίο διδακτικό προσωπικό πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα,
Επειδή, η επάρκεια των αναλώσιμων υλικών δεν πρέπει, επίσης, να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου,  
 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.                Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των υπαρχόντων κενών με πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σ.Δ.Ε. Αγρινίου;
2.                Έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα καθαριότητας και έλλειψης αναλώσιμων που παραμένουν, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευόμενοι;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαρία Τριανταφύλλου

Γιώργος Βαρεμένος

Το γραφείο τύπου.


Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Δελτίο Τύπου για την κατάθεση Ερώτησης σχετικά με τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων από τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α.

Με ερώτησή τους προς την κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, ρωτούν, για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. Επισημαίνουν, ότι η παραπάνω κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα  τη μεγάλη δυσφορία των πολιτών και υπονομεύει την ποιότητα των υπηρεσιών, που μπορούν και πρέπει να προσφέρουν, τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α.
Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 78/1998 (Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών) η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται από την 1η του μήνα εκείνου όπου ο ασφαλισμένος σταματά να ασκεί το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται στον ΟΓΑ. Η ασφάλιση διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Ο.Γ.Α. από την 1η του μήνα έκδοσης της απόφασης, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πρόσωπο που είχε ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α. δεν υπήγετο στην ασφάλισή του, αυτό διαγράφεται από τα μητρώα με απόφαση του Προϊσταμένου, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
Όταν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας κλείσει την επιχείρησή του και επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα του Ο.Γ.Α., απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης. Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμη και άνω των έξι μηνών. Ο ενδιαφερόμενος έχει ανάγκη την παραπάνω απόφαση για να ενταχθεί στο ταμείο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και να συμμετάσχει σε προγράμματά του για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Έτσι, δεν μπορεί να του εκδοθεί η κάρτα ανεργίας, καθώς από τον ΟΑΕΔ ζητείται η απόφαση διαγραφής του από τον ασφαλιστικό του φορέα. Δεν αρκεί η απόφαση διαγραφής του από την εφορία ή το εμπορικό επιμελητήριο όπου ανήκε. Αποτέλεσμα, να μην λαμβάνει τα μόρια της ανεργίας και να μην μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., όπως είναι η  κοινωφελής εργασία κ.α.
Ένα ακόμη γεγονός που δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, είναι η αδυναμία ενημέρωσής τους μέσω τηλεφώνου από τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. Οι επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας δεν βρίσκουν ανταπόκριση, αφού οι γραμμές είναι συνεχώς κατειλημμένες. Το τηλεφωνικό κέντρο αδυνατεί να καλύψει την ενημέρωση των πολιτών. Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσφορία των πολιτών και υπονομεύει την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν και πρέπει να προσφέρουν τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α.
Επειδή, η κάθε υπηρεσία του κράτους πρέπει να παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και σε εύλογο χρονικό διάστημα,

Επειδή, η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων διαγραφής από τον Ο.Γ.Α. αποτελεί εμπόδιο στην εγγραφή των ενδιαφερομένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.,

Επειδή, με την καθυστέρηση αυτή, ο άνεργος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε θέση εργασίας, αν υπάρξει κενή ανάλογη των προσόντων του και στο επάγγελμα που τον ενδιαφέρει, μέσω τον προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.,

Επειδή, για τον ίδιο λόγο, ο άνεργος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.,

Επειδή, η καθυστέρηση αυτή του στερεί τα μόρια ανεργίας που θα λάμβανε και τον φέρνουν σε μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλους δικαιούχους των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1.                Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα;
2.                Υπάρχει  στον σχεδιασμό του Υπουργείου   πρόγραμμα   προσλήψεων επιπλέον προσωπικού, μόνιμου ή εποχιακού, ώστε να ελαφρυνθούν τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. που έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Τριανταφύλλου Μαρία
Βαρεμένος Γιώργος

Το γραφείο Τύπου.


Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Ομιλία της κυρίας Μαρίας Τριανταφύλλου στην Επιτροπή της Διασποράς για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
Ημερομηνία - Ώρα
16/03/2017 16:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  συνεδρίασε με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Τα μέλη της Επιτροπής  ενημέρωσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνος Γαβρόγλου.

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

"Ανάγκη η βαθιά γνώση της ιστορικής πορείας κάθε λαού γιατί έτσι δρομολογείται η κοινωνική και εθνική του χειραφέτηση".

  

Τοποθέτηση της Μαρίας Τριανταφύλλου σχετικά με τη Σχολή της Χάλκης


Στη συνεδρίαση τριών επιτροπών της Βουλής (Βιβλιοθήκης της Βουλής, Μορφωτικών Υποθέσεων και Ελληνισμού της Διασποράς ) με θέμα τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής με τη Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης τοποθετήθηκε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας.
Η κα. Τριανταφύλλου εξήρε την πολύ σημαντική προσπάθεια και συνεργασίας για την περίσωση και την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Σχολής της Χάλκης.
Επιπλέον, έθεσε τρία ερωτήματα σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επαναλειτουργία της Σχολής:
·        Για την πιθανότητα αλλαγής νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Τουρκία, αφού με βάση έναν τέτοιο νόμο έκλεισε η σχολή της Χάλκης το 1971.
·         Για την πιθανότητα αλλαγής στη λειτουργία της Σχολής, στα γνωστικά αντικείμενα ή στη μορφή της.
·              Για τη σημερινή κτιριακή κατάσταση της Σχολής.
Τέλος, τόνισε την ανάγκη της βαθιάς γνώσης της ιστορικής πορείας κάθε λαού γιατί έτσι δρομολογείται η κοινωνική και εθνική του χειραφέτηση.

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

"Εμείς πρέπει να επιμείνουμε, να μην παραιτηθούμε από την παρέμβαση, να μην παραιτηθούμε από την ευθύνη"Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».