Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

"Εμείς πρέπει να επιμείνουμε, να μην παραιτηθούμε από την παρέμβαση, να μην παραιτηθούμε από την ευθύνη"Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».