Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Ομιλία της κυρίας Μαρίας Τριανταφύλλου σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις» στις 7-2-2017