Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σημαντικό βήμα το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες φτάνει να υπάρξει χωροθέτηση, σεβασμός του παραγωγικού μοντέλου, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των οικοσυστημάτων της κάθε περιοχής.


 Ομιλία στο σχέδιο νόμου: Ενεργειακές Κοινότητες .