Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2013

ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού

Η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) σε ερώτησή της κ. Τριανταφύλλου για την λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού, μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτομή της ασάφειας. Πρωτοφανής είναι η προχειρότητα και κυρίως η αδιαφορία και η απαξίωση ως προς την προοπτική και την υλοποίηση κάποιας λύσης. Σε όλα τα ερωτήματα της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν «πασπαρτού τοποθετήσεις».
Σχετικά με το πρώτο ερώτημα: «Γιατί ο ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού δε λειτουργεί κανονικά και πού εντοπίζεται η ευθύνη γι’ αυτό», το ΥΠΕΚΑ καταρχάς αναγνωρίζει τις επιβαρύνσεις, που έχει δεχθεί το υδάτινο περιβάλλον. Αναφέρει ότι ύστερα από έλεγχο στην εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης του Αιτωλικού στη θέση «Ντολμάς» διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Η διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται στο στάδιο βεβαίωσης των παραβάσεων και εισήγησης επιβολής προστίμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν2947/2001.
Πρόκειται για μιαν αόριστη απάντηση, αφού δε διευκρινίζεται ποιες παραβάσεις έγιναν, πότε έγιναν, πότε θα επιβληθούν πρόστιμα και σε ποιους; Πιθανώς στη ΔΕΥΑΜ ; Γιατί είναι μάλλον εύκολο να επιρρίπτονται ευθύνες στις τοπικές κοινωνίες, που θα κληθούν να «πληρώσουν το μάρμαρο» χωρίς να γίνεται ουσιαστική διερεύνηση των αιτιών δυσλειτουργίας του ΒΙΟΚΑ. Αν πραγματικά το ΥΠΕΚΑ ήθελε να διερευνήσει σε βάθος το πρόβλημα θα έπρεπε να ξεκινήσει από την κατασκευή του , αν ο χώρος που επιλέχθηκε ήταν κατάλληλος, μελέτες κατασκευής, αν όταν παραδόθηκε ήταν έτοιμος ο ΒΙΟΚΑ και στελεχωμένος πλήρως για να λειτουργήσει αξιόπιστα. Και ύστερα από όλα αυτά φυσικά να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο αρμόδιος φορέας τον λειτουργεί.
Το υπουργείο μέσω της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων μας πληροφορεί ότι ενώ «τα λειτουργικά δεδομένα που αφορούν τα έτη 2009 και 2010 δείχνουν ότι ο ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού λειτουργούσε εντός των ορίων που θέτει η οδηγία», ωστόσο για τα «έτη 2011, 2012 και 2013 ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Αιτωλικού δεν έχει μέχρι σήμερα αποστείλει στην υπηρεσία μας τα σχετικά λειτουργικά δεδομένα».
Πώς είναι δυνατό μιαν υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, να αδυνατεί να πάρει τα στοιχεία για τη λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του για τρία ολόκληρα χρόνια! Πώς είναι δυνατό να μην τα έχει αναζητήσει, αφού τα συγκεκριμένα στοιχεία αποτελούν την εικόνα του ΒΙΟΚΑ; Αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος και επομένως είναι σημαντικά για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης;
Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα: «Ποιες ενέργειες και ποια έργα θα προκριθούν άμεσα από το ΥΠΕΚΑ που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα του ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού», αναφέρεται πως έχουν προταθεί «προγράμματα Μέτρων, τα οποία θα αντιμετωπίσουν συστηματικά και συνολικά τα προβλήματα, ώστε να επιτευχθεί η προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων, όπως απαιτείται από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Ποια είναι όμως αυτά τα προγράμματα μέτρων και πότε θα υλοποιηθούν προωθώντας ουσιαστική λύση δεν αναφέρεται πουθενά.
Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι παρόλο που έχει κατατεθεί αίτημα τροποποίησης της ενταγμένης πράξης, το οποίο προβλέπει την προσθήκη δύο υποέργων ως εξής:
«Μελέτη προσαρμογής Λυμάτων Αιτωλικού-Κεφαλόβρυσου στην ΕΕΛ Οινιάδων».
«Μεταφορά λυμάτων οικισμού Αιτωλικού-Κεφαλόβρυσου στην ΕΕΛ Οινιάδων με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού και κατάργηση της ΕΕΛ Αιτωλικού»,
ωστόσο το «αίτημα είναι υπό εξέταση στην υπηρεσία μας σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση του θέματος».
Όσο για το τρίτο ερώτημα «σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για τον έλεγχο και αντιμετώπιση των συνολικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού», απλώς δηλώνει αναρμόδιο (Μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Μονάδα Α’ – προγραμματισμού και Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων).
Συμπερασματικά, ακόμα μια φορά βρισκόμαστε μπροστά όχι μόνο στην αδυναμία ενός Υπουργείου (τώρα είναι το ΥΠΕΚΑ) να απαντήσει συγκεκριμένα αλλά στην πλήρη υποβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου. Γιατί, τι άλλο δείχνουν οι απαντήσεις για το ΒΙΟΚΑ Αιτωλικού; Πολλά χρόνια λειτουργίας του με συνεχόμενα και εντεινόμενα προβλήματα και μελέτες που τα βεβαιώνουν και να μην έχει δοθεί καμία λύση. Οι απαντήσεις του ΥΠΕΚΑ τροφοδοτούν και ενισχύουν τη γραφειοκρατία και την αλληλοεπικάλυψη των υπηρεσιών για να αποφεύγονται οι ευθύνες και ταυτόχρονα αποδυναμώνουν τη διαύγεια κα τη διαφάνεια.
Για να είμαστε δίκαιοι πήραμε μία και μοναδική συγκεκριμένη απάντηση όχι από το ΥΠΕΚΑ αλλά από το Υπουργείο Εσωτερικών: ότι η μελέτη (που έγινε από επιτροπή που σύστησε η περιφέρεια) εντοπίζει το πρόβλημα και εισηγείται τη μεταφορά του ΒΙΟΚΑ στις Οινιάδες (αυτά είναι και τα υποέργα που αναφέρει το ΥΠΕΚΑ)
Ωστόσο, η διαδικασία εκκρεμεί ακόμα από τη Μονάδα Α – Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και ένταξης Πράξεων (πόσο χρόνο άραγε θα εξετάζονται ακόμα τα δύο υποέργα;).

Η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι με τη γραφειοκρατία τους, την αναβλητικότητά, την ανευθυνότητα κα τις απαράδεκτες καθυστερήσεις παίζουν με την υγεία των κατοίκων του Αιτωλικού για πάνω από μια δεκαετία.