Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Συζήτηση ερώτησης για την ανάγκη συνέχιση της ενίσχυσης εκμεταλλεύσεων από το Μέτρο 11 " βιολογικές καλλιέργειες ", για κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών στην Αιτωλοακαρνανία, που υπηρέτησαν και θέλουν να συνεχίσουν, να υπηρετούν τη βιολογική και ποιοτική κτηνοτροφία