Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ομιλία της κυρίας Τριανταφύλλου στην επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς στις 20-9-2016.
Επιτροπή
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς
Ημερομηνία - Ώρα
20/09/2016 17:00
Χώρος Συνεδρίασης
Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κωνστ. Τσαλδάρη» (223)
Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ συνεδρίασε με θέματα ημερήσιας διάταξης:
α) Συζήτηση σχετικά με τη σύνταξη της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό της Βουλής Έκθεσης της Επιτροπής (απολογισμός του έργου της – προτάσεις).
 β) Ανακοίνωση της σύνθεσης της Θεματικής Επιτροπής για τα ζητήματα που αφορούν στον Ελληνισμό σε Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη – Συζήτηση για τον τομέα ευθύνης της.