Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Τοποθέτηση της Μαρίας Τριανταφύλλου στη μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς με θέμα " Η ομογένεια ως γέφυρα ενδυνάμωσης των οικονομικών συναλλαγών και των επενδύσεων"