Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017


Τοποθέτηση και εισήγηση επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών  για την αναδιάρθρωση του "Ινστιτούτου Ελληνικών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας"  στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων ,   9.11.2017