Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Συνέντευξη σχετικά με την εκδήλωση της Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ Μεσολογγίου για την Γ/βαθμια εκπαίδευση στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.