Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ συνεδρίασε με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Οι εξελίξεις σχετικά με το σχολείο του Μονάχου»


Τα μέλη της Επιτροπής  ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Παυσανίας – Ανδρέας Παπαγεωργίου.

ΜΕΡΟΣ Α: 


ΜΕΡΟΣ Β :