Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Α

Τη χρονιά που πέρασε ενεργοποιήθηκαν 135 εκατομμύρια του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους) για το 2015-2016 . Δημιουργήθηκαν 57 κοινωνικές συμπράξεις σε 57 νομούς της χώρας, για να προμηθεύονται και να δίνουν φρέσκα τρόφιμα και τυποποιημένα προϊόντα.Για το νομό Αιτωλοακαρνανίας,  η Κοινωνική Σύμπραξη έχει, επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
Η βουλευτής, στην παρέμβαση της προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έθεσε τα ζητήματα της ετοιμότητας των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, της καθυστέρησης της υλοποίησης των συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος και της ενημέρωσης γύρω από οικονομικά στοιχεία των φορέων που αποτελούν την κοινωνική σύμπραξη για το νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» για απόρους που καλύπτεται από το (ΤΕΒΑ/ FEAD) , υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Η συνδρομή του προγράμματος είναι καταλυτική και έχει σκοπό, να βοηθήσει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ώστε να μηδυσκολεύονται να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες και όχι μόνο.Οι ωφελούμενοι είχαν κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα , μέχρι τις αρχές Αυγούστου του 2015 και από τότε έχουν περάσει αρκετοί μήνες, μέχρι την υλοποίηση του.
Τη χρονιά που πέρασε ενεργοποιήθηκαν 135 εκατομμύρια του ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους) για το 2015-2016 . Δημιουργήθηκαν 57 κοινωνικές συμπράξεις σε 57 νομούς της χώρας, για να προμηθεύονται και να δίνουν φρέσκα τρόφιμα και τυποποιημένα προϊόντα . Στις παραπάνω συμπράξεις υπήρχε η συμμετοχή περιφερειών, δήμων, της Εκκλησίας, ΜΚΟ, άτυπων δικτύων αλληλεγγύης. Για το νομό Αιτωλοακαρνανίας,  η Κοινωνική Σύμπραξη έχει, επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στις 29/03/2016 το (Ε.Ι.Ε.Α.Δ) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού εξέδωσε μια σημαντική ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των σχεδίων διακηρύξεων. Η ανακοίνωση ανέφερε τα εξής:
«Δεδομένης της λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στις 31.12.2016, υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων ότι πρέπει να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στη Διαχειριστική Αρχή  τα σχέδια των τευχών διακηρύξεων για τις αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, ώστε να προβούν σε προκήρυξη έως το αργότερο τον μήνα Μάιο 2016. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Δικαιούχοι διατρέχουν κίνδυνο μη χρηματοδότησής τους, λόγω μη απορρόφησης εντός του χρόνου επιλεξιμότητας των δαπανών».
Εύλογα μπορεί κανείς να σκεφτεί, ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση, αν τυχόν, οι εταίροι των κοινωνικών συμπράξεων του προγράμματος ΤΕΒΑ, για το νομό Αιτωλοακαρνανίας καθυστερήσουν την αποστολή  των σχεδίων των τευχών διακηρύξεων.
Επειδή,από το πρόγραμμα μπορούννα ωφεληθούν άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Επειδή,μέσω της ανεργίας και της φτώχειας έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση μεγάλο ποσοστό πολιτών, η ανάγκη για άμεση υλοποίηση προγραμμάτων όπως το ΤΕΒΑ είναι πρόδηλη και επιτακτική.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Η Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  και οι Κοινωνικές Συμπράξεις του νομού είναι απόλυτα έτοιμες να υλοποιήσουν το πρόγραμμα;
2. Γιατί υπήρξε αυτή η πολύμηνη καθυστέρηση υλοποίησης του προγράμματος για το νομό Αιτωλοακαρνανίας;
3. Έχουν ενεργοποιηθεί ή υλοποιηθεί κάποια από τα συνοδευτικά μέτρα του προγράμματος ΤΕΒΑ, που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων.
4. Ποιοι είναι οι εταίροι, που αποτελούν την κοινωνική σύμπραξη για το νόμο Αιτωλοακαρνανίας;
5. Υπάρχουν εταίροι της κοινωνικής σύμπραξης του προγράμματος που χρηματοδοτούνται, για την βοήθεια που παρέχουν, στην υλοποίηση του , για το νόμο Αιτωλοακαρνανίας; Τι ποσά έχουν διατεθεί μέχρι τώρα και σε ποιους εταίρους;  

Το γραφείο τύπου